Hvordan ser jagten i Danmark ud om ti år?

Hvordan ser jagten i Danmark ud om ti år? Jagt er en naturaktivitet, og den er derfor – præcis som naturen – altid i udvikling. Det afspejles i tørre tal i de årlige vildtudbyttestatistikker, der ud over de naturlige variationer også påvirkes af så vidt forskellige faktorer som politik, økonomi, modestrømninger og meget mere. Kunne…